Počeli smo kao mala porodična firma 1991. godine kada smo uz veliku pomoć bliskih nam prijatelja kupili prve mašine za flexo štampu i pakovanje zrnastih proizvoda malih gramatura. Bili smo i među prvima koji su počeli da se bave pakovanjem ugostiteljskog šećera i kašičica. Štampali smo najpre za svoje potrebe, a onda sve više i za potrebe uvek cenjene konkurencije, ali uz princip da kvalitet onoga što uradimo za druge mora biti u najmanju ruku jednak kao i za nas. Lagano, korak po korak, flexo štampa nam je postala i glavna delatnost. Za sve ove godine, pažljivo smo se razvijali i oprezno ulagali, uvek čvrsto stojeći na zemlji, odgovorni prema sebi, svojim zaposlenima i svojim kupcima. Nismo težili sofisticiranim tehnologijama, ali smo uvek pokušavali da izvučemo maksimum iz onoga što imamo, namećući kvalitet kao imperativ. Osvajali smo nove tehnike, učili se i na svojim i na tuđim greškama. Živeli smo za firmu i od firme. Ko smo danas? I dalje smo mala porodična firma, ako se gledaju cifre i broj zaposlenih, ali smo zato firma koje je izgrađena na stabilnim osnovama. Takvi temelji, kao i radnici na koje smo ponosni, naša su najveća snaga. Radujemo se i malim uspesima, greške sve manje pravimo, ali i lakše ispravljamo. Još verujemo u ljude i u principe poslovanja koji su važili pre nego što je reč “biznis” našla široku upotrebu kod nas, još držimo da stisnuta ruka i data reč vrede u najmanju ruku koliko i potpis na papiru. Biće da su zbog svega toga naši kupci i naši iskreni prijatelji, i to su prijateljstva koja traju. Eto, to smo danas mi – stara škola, samo u novim vremenima. I uvek ste nam dobrodošli!