Vinjete i omotni papir za filter čajeve

  • precizno sečene vinjete za konac na filter kesici čaja
    • sa ravnom ivicom
    • sa nazubljenom ivicom
  • omotni papir za filter kesice čaja
    • sa ravnom ivicom
    • sa nazubljenom ivicom